نشای کالادیوم مینیاتوری * | سبزواره

نشای کالادیوم مینیاتوری *

15,000تومان

Caladium

این محصول ستاره دار است (*): این محصولات فقط برای استان های تهران و مرکزی گارانتی خواهند شد. در صورت خرید این محصولات و عدم تطابق آدرس مقصد با این استان ها سبزواره تعهدی در قبال به سلامت رسیدن گیاهان ندارد.

اتمام موجودی