سروپژیا سبز - خرید اینترنتی گیاه زنجیر قلب ها یا سروپژیا - ارسال به سراسر کشور

سروپژیا سبز

45,000تومان

ceropegia

نام دیگر: زنجیر قلب ها

String of Hearts

ارتفاع گیاه:10 cm

قطر گلدان:8 cm

نور:نور رد شده از پرده

آبیاری:بعد از خشک شدن خاک

کودهی:ماهانه یکبار در بهار و تابستان

رطوبت:نیازی ندارد

خاک:پیت ماس و پرلیت و کوکوپیت به نسبت برابر

موجود در گلخانه