کود کامل پتاسیم بالا (36-12-12) | سبزواره

کود کامل پتاسیم بالا (36-12-12)

8,000تومان

نام تجاری کود 36-12-12 QUALI MAX

هرقوطی حاوی 50 گرم کود می باشد.

کشور تولید کننده: اسپانیا

عملکرد: تغذیه ای – گلدهی

نوع کود: پودری

موجود در گلخانه