کود کامل فسفربالا (10-52-10) | سبزواره

کود کامل فسفربالا (10-52-10)

8,000تومان

نام تجاری کود 10-52-10 QUALI MAX

هرقوطی حاوی 50 گرم کود می باشد.

کشور تولید کننده: اسپانیا

عملکرد: تغذیه ای – ریشه زایی

نوع کود: پودری

موجود در گلخانه