کود کامل رویشی (20-20-20) | سبزواره

کود کامل رویشی (20-20-20)

8,000تومان

نام تجاری کود 20-20-20 QUALI MAX

هرقوطی حاوی 50 گرم کود می باشد.

کشور تولید کننده: اسپانیا

عملکرد: تغذیه ای – رویشی

نوع کود: پودری

 

موجود در گلخانه