زمان ارسال سفارشات

ارسال سفارشات به کل کشور انجام می شود و زمان ارسال سفارشات تا 3 روز کاری زمان بر خواهد بود. اما موارد زیر در ارسال دیرتر مرسولات تاثیر گذار خواهند بود:

تعطیلات:

در مواقعی که در روزهای بعد از ارسال، تعطیلات چند روزه وجود داشته و سفارشات حاوی گیاه زنده باشند، به دلیل حفاظت از گیاهان، ارسال تا بعد از تعطیلات متوقف خواهند شد و در اولین روز کاری بعد از تعطیلات، مرسولات تحویل اداره پست خواهند شد.

آب و هوا:

در طول فصل پاییز و زمستان ممکن است به دلیل برودت شدید هوا، سفارشات تا زمان بهبود وضعیت جوی نگهداشته شوند. در این موارد ما نگران گیاهان هستیم و سلامت گیاهان همیشه در اولویت ما هست.